Świat wewnątrz ludzkiej komórki

Niesamowity świat wewnątrz ludzkiej komórki

świat wewnątrz ludzkiej komórkiKiedy czytasz te słowa, elektryczność znika w Twoim mózgu, żarłoczni zabójcy przemykają przez Twoje żyły, a żrące chemikalia przepuszczają bąble od Twojej głowy do twoich stóp. W rzeczywistości całe Twoje ciało jest jak firma elektryczna, fabryka chemikaliów, sieć transportowa, sieć komunikacyjna, placówka detoksykacji, szpital i pole bitwy. Pracownicy, którzy kierują tymi działaniami, są Twoimi komórkami. 

Nasze ciała zawierają tryliony komórek, zorganizowanych w ponad 200 głównych typach. W każdej chwili każda komórka wykonuje tysiące rutynowych czynności, takich jak tworzenie i używanie energii, wytwarzanie białek i reagowanie na sygnały środowiskowe.

– Niesamowity świat wewnątrz ludzkiej komórki –

Różne typy komórek mają także specjalne obowiązki. Są to: budowanie skóry lub kości, wypompowywanie hormonów lub wytwarzanie przeciwciał. Zabiorę Cię w krótką podróż  do Twojego wnętrza, aby zobaczyć, jak komórki wykonują swoje główne zadania. Wyobraź sobie, że skurczyłeś się do 3 milionowych części Twojego normalnego rozmiaru, a teraz masz około 0,5 mikrometra wysokości – znacznie mniej niż roztocza kurzu lub szerokość pasma włosów. W tej skali średniej wielkości komórka ludzka wygląda jak boisko piłkarskie.

Jądro  

Z Twojej nowej perspektywy, nieco sferyczne jądro komórki przyciąga Twoją uwagę. Wygląda na około 50 stóp szerokości. Zajmując do 10 procent wnętrza komórki, jądro jest najbardziej widoczną organellą lub przedziałem komórkowym. Zawiera materiał genetyczny komórki, DNA, który kieruje wytwarzaniem miliardów cząsteczek białka, które uczestniczą w prawie każdym procesie komórkowym.

– Niesamowity świat wewnątrz ludzkiej komórki –

Błona komórkowa 

Wewnątrz komórki znajduje się błona komórkowa ze specjalnymi bramkami, kanałami i pompami, które wpuszczają lub wyciskają wybrane cząsteczki. Membrana chroni wewnętrzne środowisko komórki. Gęsty napar zwany cytoplazmą, jest złożonym z soli, składników odżywczych i białek, które odpowiadają za około połowę objętości komórki (a organelle stanowią resztę). Oprócz zewnętrznej błony, która składa się z białek i lipidów (tłuszczów), komórki ludzi i innych wyższych organizmów mają parę porowatych membran, które otaczają jądro. Wszystkie organelle ma również zewnętrzną membranę.

Retikulum endoplazmatyczne i partnerzy 

Obok jądra znajduje się ogromny, wzajemnie połączony, rozgałęziony system siateczek śródplazmatycznych zwany retikulum endoplazmatycznym lub ER. Z Twojego skurczonego widoku każda siateczka ma tylko kilka cali szerokości, ale może rozciągać się na długości 100 stóp lub więcej.

Siateczki występują w dwóch wersjach.

  • “Szorstkiej”, pokrytej licznymi rybosomami osadzonymi na jej zewnętrznej powierzchni w których zachodzi biosynteza białek.
  • “Gładkiej” wersji, niezwiązanej z rybosomami, która specjalizuje się w niszczeniu substancji toksycznych oraz oraz odpowiada za syntezę tłuszczów.

ER przesyła nowo wytworzone białka i lipidy do Aparatu Golgiego, który ma krótką i wąską strukturę wewnątrz cytoplazmy.

Aparat Golgiego przetwarza je i wysyła cząsteczki do ich ostatecznych miejsc docelowych wewnątrz lub na zewnątrz komórki.

– Niesamowity świat wewnątrz ludzkiej komórki –

Mitochondria

Organella ta ma unikatowe cechy. Mitochondria przekształcają energię z Twojego jedzenia w trójfosforan adenozyny, czyli ATP, aby pobudzać reakcje biochemiczne. Typowa komórka spala 1 miliard cząsteczek ATP co 1 do 2 minut. Mitochondria są zaangażowane w wiele procesów, takich jak sygnalizacja komórkowa, specjalizacja, wzrost i śmierć komórki, czy też kontrola cyklu komórkowego.

40 000 stóp

Po powrocie do świata ludzi, wielu naukowców finansowanych przez National Institutes of Health analizuje te struktury komórkowe – i wiele innych nie wymienionych tutaj – ponieważ wiedza o nich leży u podstaw naszego zrozumienia zdrowia i chorób (Hashimoto jak sobie pomóc). Przykładowo najnowsze badania sugerują, dlaczego nukleolina (przedział komórkowy znajdujący się u szeregu gatunków) ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego podziału komórek i jak specjalny układ mikrotubul (dróg komórkowych, które transportują surowce). Może pomóc np. odbudować komórki nerwowe po urazie.

 

“Niesamowity świat wewnątrz ludzkiej komórki”
Alisa Machalek & Emily Carlson, National Institutes of Health
Nucell Polska
Program Nowa Komórka

Udostępnij