KLUCZ 7: ELEKTRYCZNOŚĆ CIAŁA

Elektryczność jest wszędzie, nawet w ludzkim ciele. Nasze ogniwa specjalizują się w przewodzeniu prądów elektrycznych. Energia elektryczna jest niezbędna, aby układ nerwowy wysyłał sygnały przez ciało i mózg, umożliwiając nam ruch, myślenie i czucie.

Zawartość komórki jest chroniona przed środowiskiem zewnętrznym przez membranę komórkową. Ta błona komórkowa składa się z lipidów, które tworzą barierę, przez którą tylko niektóre substancje mogą przedostać się, aby dotrzeć do wnętrza komórki. Błona komórkowa nie tylko działa jako bariera dla cząsteczek, ale działa również jako sposób generowania prądów przez komórkę. Komórki spoczynkowe są ładowane ujemnie od wewnątrz, podczas gdy środowisko zewnętrzne jest ładowane dodatnio. Wynika to z niewielkiej nierównowagi między dodatnimi i ujemnymi jonami wewnątrz i na zewnątrz komórki. Komórki mogą osiągnąć ten rozdział ładunku, umożliwiając przepływ naładowanych jonów do i przez membranę. Przepływ ładunków przez błonę komórkową generuje prądy elektryczne.

Komórki kontrolują przepływ określonych naładowanych pierwiastków przez błonę za pomocą białek, które znajdują się na powierzchni komórki i tworzą otwór dla niektórych jonów. Białka te nazywane są kanałami jonowymi. Gdy komórka jest stymulowana, pozwala na ładowanie dodatnich ładunków do komórki przez otwarte kanały jonowe. Następnie wnętrze komórki staje się bardziej dodatnio naładowane. Wyzwala to dalsze prądy elektryczne, które mogą przekształcić się w impulsy elektryczne, zwane potencjałami czynnościowymi. Nasze ciała wykorzystują pewne wzorce potencjałów czynnościowych do inicjowania prawidłowych ruchów, myśli i zachowań. Zakłócenia w prądach elektrycznych prowadzą do choroby.

NOWOCZESNE KOMÓRKI LUDZKIE NIE PRODUKUJĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PRAWIDŁOWEGO ZRÓWNOWAŻENIA CIAŁA.

PROGRAMY NUCELLTM CZYNI TO AUTOMATYCZNIE.

Wstecz
Udostępnij